AI: 5 trender å følge med på i 2022

Artifisiell intelligens, som ofte forkortes AI, er en av de store megatrendene i samfunnet. Denne utviklingen, som bygger på ekstreme mengder data, maskinlæring og selvlærende systemer, påvirker alle deler av samfunnet. Det påvirker til og med nettcasinoer som gir ut Wildz Casino bonus-koder til spillerne sine. Hvilke områder vil være ekstra spennende å følge med på i 2022?

Språkmodellene blir hele tiden bedre

Å forstå språk er helt avgjørende i mange forskjellige situasjoner, både for mennesker og systemer som benytter artifisiell intelligens. Mange sluttbrukere har også erfaring med hvor lite intelligent artifisiell intelligens faktisk kan være, når for eksempel en digital assistent misforstår selv de enkleste kommandoer.

Målet med språkmodeller er at de skal kunne forstå og tolke nyansene i språket, og modeller som GPT-3 benytter omtrent 175 milliarder parametere for å behandle inndata. Det er utrolige tall, men det er håndtering av store datamengder som datasystemer er flinke til. 

Artifisiell intelligens med lite eller ingen koding

Markedet skriker etter analysekompetanse og såkalte «data scientists». Slik vil det også være i 2022, men det åpner seg også flere muligheter innen enkel utvikling av AI-systemer uten koding. Denne prosessen bygger videre på administrasjon av for eksempel BI-verktøy og systemer for forretningsstyring. Mange av disse har lenge hatt grafiske brukergrensesnitt som gjør det mulig å bygge rapporter eller forretningsprosesser uten koding, noe som nå også blir alt mer vanlig innen AI.

Viktigheten av effektive datastrømmer

Alle AI-modeller er avhengige av gode datastrømmer, og selv små feil eller mangler vil føre til feil resultat og beslutninger. Det betyr igjen at en gammeldags tankegang med daglige overføringer av data til datavarehus neppe er tilstrekkelig. AI-modeller kan analysere store mengder data i sanntid, men det forutsetter at det finnes data å analysere. Dessuten er det viktig for selskaper å faktisk ha data tilgjengelig, noe som betyr økt fokus på datainnhenting i den virkelige verden.

Selvkjørende biler

Det vil sannsynligvis ikke bli åpnet for helt selvkjørende biler i Norge i 2022, men samtidig er utviklingen mot selvkjørende biler en tilnærmet ustoppelig trend. De aller fleste bilprodusenter satser allerede tungt på selvkjørende biler, og systemene er allerede på et høyt nivå. Kanskje handler mye nå om å overbevise mennesker om at det faktisk er mulig å stole på AI?

RPA og «The augmented workforce»

Robotisering av arbeidsplasser handler ikke bare om industriroboter og selvkjørende biler. Mange typiske «kontorjobber» kan også til en viss grad erstattes av roboter. Det er fornuftig å se på denne utviklingen i sammenheng med for eksempel bilproduksjon. Monotone, kjedelige og potensielt farlige oppgaver kan erstattes av roboter, samtidig som det i overskuelig fremtid alltid vil finnes behov for mennesker.

RPA, som står for «Robotic Process Automation», er et begrep som ofte benyttes når det gjelder robotisering av digitale ikke-fysiske forretningsprosesser. Et konkret eksempel er lånesøknader, der noen norske banker benytter det de kaller «roboter» til å behandle hele eller deler av søknaden. Egentlig handler det helt enkelt om automatiserte forretningsprosesser, som lager en beslutning basert på et bredt utvalg inndata.

Denne typen løsninger, der AI og mennesker jobber sammen ved siden av hverandre, vil vi sannsynligvis også se mer av i 2022.