Er det smart med nettsky?

Det er ikke uvanlig at folk som driver med datateknologi lagre, prosessere eller dele en enorm mengde data til vanlig. I den globaliserte verden spiller det ingen rolle om vi driver med datavitenskap eller ikke – det er stadig flere som hver eneste dag blir “bombardert” med en bestemt mengde data bare fordi de eier en datamaskin og har tilgang til nettet.

Og så underforstår globaliseringen at man skal kunne kommunisere raskt og effektivt med våre motparter, selv om de noen ganger befinner seg på en helt annen side av kloden. I en sånn verden, vokser det frem et behov for tjenester som muliggjør trygg datalagring og dataprosessering. På grunn av den enorme mengden data er det også kjekt med programvarer på tjenere, dvs. servere. Tjenere og tjenerparker er knyttet til nettet. Disse kaller vi for skytjenester eller nettskyer. Skytjenester ble født ut av bedriftenes stadig økende databehandlings- og lagringsbehov. Man gir dem faktisk altfor liten ære for deres virkninger. De har gjort en allerede globalisert verden enda mer globalisert – ettersom de muliggjør at ethvert individ kan krysse grensene mellom tid og rom. Det er på grunn av dem at man har tilgang til enorme mengder data og ulike programvarer bare ved å bruke internett-tilkoblingen. Det har både sine fordeler og ulemper, som vi skal få se videre i teksten.

        Hva er fordelene ved skytjenester? Først og fremst er det en effektiv utveksling av data mellom to eller flere ansatte med en større fysisk avstand dem imellom. I det henseende regner man økt produktivitet som en selvfølge. Økt produktivitet føder en annen selvfølge – arbeidstiden blir mer fleksibel, ettersom en produktiv arbeider ikke trenger å tilbringe så mye tid på kontoret. Skytjenester muliggjør at man kan ha tilgang til sine data både hjemmefra og på kontoret. Og man kan bestemme selv hvor mye man skal bruke – brukeren betaler for faktisk bruk, ettersom man kan dele inn tjenestens kapasitet etter ansatte sitt behov. Det bidrar også til følelsen av fleksibilitet og selvstendighet. Hovedbegrepet er kostnadseffektivitet – man får mer effektivitet for samme mengde pengeinvesteringer.

        Uansett er mange ganske skeptiske mot det å flytte data til en ytre leverandør i nettskyen. Det er alltid farlig med virksomhetskritiske data på en ekstern tjener – risiko for datatyveri ikke er ubegrunnet. En annen ulempe er at ikke alle verdens bedrifter er så ressurssterke for å kunne tilegne seg et sånn system. Når ikke alle bedrifter kan støtte et system som bruker skytjenester, oppstår det forskjeller i produktivitetsgraden. Med tiden blir verdens mest ressurssterke og produktive bedrifter enda mer produktive, som resulterer i at de bli stadig ressursterkere. Da forsvinner små firmaer som bruker gammeldags teknologi, og konkurranseevnen på verdensbasis kan gå i oppløsning.