Hvilke kvalifikasjoner trenger du for å bli webutvikler?

Det er stor etterspørsel etter webutviklere på det norske arbeidsmarkedet, og det ser akkurat nå lyst ut for dem som velger denne karriereveien. Samtidig finnes det ofte mange forskjellige veier til et og samme mål, og det gjelder definitivt også rollen webutvikler.

Forskjellen mellom webdesigner og webutvikler

Til å begynne med er det viktig å skille mellom en webdesigner og en webutvikler. Rollene kan overlappe noe, men i stort jobber en webdesigner med selve designet av nettsiden, og har derfor vanligvis en bakgrunn fra grafisk design, media eller en spesifikk utdanning innen webdesign. Samtidig finnes det definitivt webdesignere med bakgrunn fra programmering og utvikling, noe som også kan være nyttig i en slik rolle.

En webutvikler jobber mer spisset med å programmere en nettside eller nettløsning. Det handler altså om koding i større grad enn for en webdesigner. Det er vanlig å dele inn webutvikling i såkalt «front-end» og «back-end», som i stort handler om å jobbe med henholdsvis det brukere kan se og det som skjer i databaser i bakgrunnen. Det finnes også såkalte «fullstack»-webutviklere, som kan jobbe med begge deler.

Kort eller lang utdanning?

Det finnes et bredt utvalg forskjellige utdanningsløp å velge mellom hvis du har planer om å bli webutvikler:

  • Treårige bachelor-programmer ved universitet eller høyskole. Et slikt program vil gi deg et bredt grunnlag for roller innen webutvikling. Med tre år på skolebenken rekker du å gå i dybden, samtidig som du også vil få med deg en god del fag utover selve programmeringen.
  • Ett- eller toårige programmer rettet mot webutvikling. Det er flere private og offentlige utdanningsinstitusjoner som tilbyr kortere programmer rettet mot webutvikling. Et slikt program kan være en rask vei til en karriere som webutvikler, og kan dessuten være et påbygg til annen utdanning innen for eksempel grafisk design.
  • Det finnes også intensive programmer som går over noen få måneder. Disse er også i noen tilfeller utviklet i samarbeid med en spesifikk arbeidsgiver, noe som kan være en flott mulighet for deg som vil i arbeid raskt.

I tillegg er det selvfølgelig mulig å lære seg webutvikling helt på egen hånd, men mange arbeidsgivere vil foretrekke en kandidat som har noe formell utdanning.

Arbeidserfaring og andre kvalifikasjoner

Programmeringskunnskaper er i noe grad ferskvare, selv om metodikk og arbeidsmåter kan benyttes innenfor ulike rammeverk og teknologier. Derfor er det viktig å komme seg ut i relevant arbeid etter fullført utdanning. Heldigvis har utdanningsinstitusjonene selvfølgelig samarbeid med bransjen, og mange studenter vil kunne oppleve å få jobbtilbud allerede under studiene.

Egne prosjekter kan være en flott måte å vise frem kunnskaper og evner på, for eksempel i form av en mobilapp eller eget nettsted. Samtidig vil du raskt kunne bygge opp en portefølje med eksempler på eget arbeid når du kommer deg ut i en relevant jobb, det bør derfor være førsteprioritet. Etter relativt kort tid i arbeidslivet vil grunnutdanningen hovedsakelig være en formell base å vise til, og det du jobber med akkurat nå vil være mer relevant når det gjelder karriereutvikling.