Må du være på sosiale medier for å drive et vellykket nettsted i 2022?

Internett som vi kjenner det i 2022 er i konstant utvikling. Forskjellige plattformer, kommunikasjonskanaler og medier overlapper, konkurrer og utfyller hverandre. Det er noe som er viktig å ha i bakhodet også ved planlegging av en strategi for tilstedeværelse i sosiale medier. Allerede gjennom å lage en slik strategi følger det selvfølgelig en viss anerkjennelse av at sosiale medier er viktige, men bildet er likevel ikke sort-hvitt.

Sosiale medier som er relevante i 2022

Definisjonen av sosiale medier er bred, og omfatter mye mer enn bare Facebook. Både YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat og TikTok regnes vanligvis som sosiale medier, i tillegg til mange andre. Relevansen til de forskjellige mediene er avhengig av målgruppen din. For eksempel har Facebook en i stor litt mer voksen brukergruppe. Hvis folk ville nå denne typen mennesker, for eksempel ved markedsføring av pengespill og en Mobilautomaten Bonuskode, vil det være naturlig å rette seg til målgrupper på Facebook som allerede har vist interesse for denne type innhold.

YouTube og Instagram er også relevante medier, selvfølgelig særlig når det gjelder visuelle budskap. Her finnes det åpenbart et flytende skille når det gjelder nettsted som leverer videoinnhold, via YouTube eller andre plattformer. Kommunikasjonstjenester som WhatsApp og WeChat vil også være relevante, ikke minst for direkte kommunikasjon med brukere og besøkende.

En fornuftig strategi for sosiale medier

Så hva betyr dette? Sosiale medier er relevante når det gjelder å markedsføre og promotere et nettsted. Graden av effekt vil naturlig være avhengig av innholdet du vil markedsføre, men det vil tilnærmet aldri være helt irrelevant med sosiale medier. Da er det viktig å lage en strategi for bruken av disse kanalene.

  • Hva er målet med bruk av sosiale medier? Handler det om å skape interesse for innhold, tiltrekke seg nye kunder eller direkte markedsføring av enkeltprodukter? Det er viktig å sette seg mål, som dessuten også må være målbare.
  • Å definere målgrupper er viktig uansett markedsføringskanal, men det er særlig viktig ved bruk av sosiale medier. Markedsføringen kan skreddersys og målrettes på en svært spesifikk måte, men det forutsetter at du har et bilde av hvem som egentlig er ønsket publikum.
  • Til syvende og sist handler tilstedeværelse på sosiale medier, med alt av tilhørende kommunikasjon, kampanjer og lignende, om å skape noen form av effekt. Det er greit at noe tilstedeværelse er nødvendig bare for å eksistere digitalt, men ytterligere innsats må gi noe avkastning på investert kapital og tid. Derfor er oppfølging og evaluering avgjørende også ved bruk av sosiale medier.

Oppsummeringen og konklusjonen må derfor bli som følger: Ja, det er viktig å være til stede på sosiale medier for å markedsføre annet nettinnhold. Graden av viktighet vil være avhengig av type nettsted of publikum, men i de aller fleste tilfeller vil sosiale medier være en ypperlig kanal for å målrette budskap til både eksisterende og potensielle besøkende på nettstedet. Det er likevel viktig å ikke stole blindt på effekten av sosiale medier – tett kontinuerlig evaluering av resultater er viktig.