Blir teknologien stadig smartere?

Mange er enige om at teknologien blir stadig smartere, men veldig få er bevisst på hvor smart den faktisk kan bli. Det er helt fra sikkerhets- og overvåkningskamera til kroppsnær teknologi, dagens smart-teknologi beskuer oss. For ikke å glemme – den hjelper oss når nøden er størst. Uansett blir den bare enda smartere og smartere, akkurat fordi vi finnes og bruker mye tid for å forbedre alle teknologiens aspekter.

Vi er i midten av en digitaliseringsprosess, dvs. en sosialt ansvarlig digital revolusjon – ingen som tviler på det. Revolusjonen gjenspeiles i framsteg i stordataanalysen, skytjenester, databehandlingskraft og internett-tilkobling. Det er et illustrerende eksempel på dette framsteget – nå kan vi ha en mektigere behandlingskraft i lommene enn det var tilfellet på store datamaskiner på 1980-tallet, som var så store som et gjennomsnittlig rom i dag.

Smart-teknologi utgjør en viktig del av våre liv. Bortsett fra å yte hjelp til oss – den gir oss valg uten sidestykke, og tilbyr oss muligheter til å få kontroll over hjemmet vårt og hvordan vi opplever det. Via økt tilgang til intelligente enheter og programmer kan man endre hvordan man tar vare på egen helse, som er spesielt viktig hvis man ikke er særlig vant til å passe på den. Man kan også ta kontroll over egen energiforbruk ved å måle den, som er spesielt nyttig når man er på gym – det er bare å bruke smart-teknologi. Det er også det hverdagslige smart-teknologi hjelper oss med. For eksempel kan det hjelpe oss gjøre pendling til jobb mindre stressende og slitsom, osv.

Men hvor smart er teknologien egentlig? La oss kikke på et eksempel på teknologiens framvekst. Før i tiden var videokvalitet overvåkningskameraer ganske dårlig, så dårlig at mesteparten av folk husker hvor utydelige videoopptakene av ulike kriminelle handlinger var da vi så på nyhetssendinger om natta. Hvis det var et voldstyveri som fant sted, var det spesielt vanskelig å verken finne ut hvem som gjerningsmannen var eller kunne se noe annet på videoen.

Man håper på at en skal bruke all denne teknologien til edle formål, for eksempel at politiet vil bruke smart-teknologien til en mer presis og effektiv identifisering av gjerningsmenn i ovennevnte tilfeller. Egentlig er det mer teknologien kan få gjort i dag. Den kan bringe for dagen en enorm mengde salgs- og markedsføringsdata. Hvordan er dette mulig? Vanligvis blir salgsanalyser på butikker basert på materialet fra overvåkningsvideoopptaket, bare ved å benytte seg av høyhastighets-dataanalyse.

Man kan ta opp absolutt alt! Kamera fanger hvordan kundene beveger seg rundt i butikken, hvilke produkter de ser mest på og hvor ofte de stanser foran dem og sjekker prisen. Opptakene er så tydelige at man kan se om skjermen på kassaapparatet er i ustand, og få en rapport om hvor lenge det tok før den ble fikset. Med smart-teknologi er det ikke nødvendig at man står foran kameraet og utføre analysen selv – hele prosessen er automatisert. Det er bare å vente litt inntil datamaskinen avgir dagens rapport. Denne rapporten kan vise hvor tett med folk det var på butikken og hvilke produkten man var mest interessert i. Høres det skremmende ut?