Om oss

Hei! Takk for at du besøker nettsiden vår!

        Her blir du gjort kjent med mange viktige temaer fra vår dagligdagse liv i den globaliserte verden. Som du allerede vet – globaliseringen underforstår at verden er i stadig endring. Nye prosesser og forekomster finner sted, og man skal absolutt kunne holde tritt med dem. Det resulterer i at det oppstår nye vitenskapsfelt, slik at både yrkesmenn og lekmenn skal kunne snakke om de prosessene og analysere dem. Det gjelder først og fremst datateknologi – som vi skal introdusere deg til skritt for skritt. Vi skal også skrive om intelligens og dens betydning for denne verden vi lever i, og denne verden vi håper på å skape.