Tips for å lære webdesign raskt

En webdesigner lager nettsider, og begrepet benyttes bredt om både utvikling, design og produksjon av nettsteder og nettinnhold. En rolle som webdesigner er vanligvis litt mindre teknisk sammenlignet med en webutvikler, selv om grensene kan være noe flytende. Den brede rollen betyr i tillegg at webdesignere kan ha vidt forskjellige utdanningsbakgrunn.

Formell utdanning trenger ikke ta mange år

Til å begynne med er det greit å være klar over at det finnes studieprogram som kan lede frem til en karriere som webdesigner, og som ikke nødvendigvis trenger å ta svært mange år. Utdanningsløpene kan være innen kategoriene IT og webutvikling, grafisk design, interaksjonsdesign eller grafisk design.

Det finnes flere ulike alternativer på fagskole, som gir deg formelle kvalifikasjoner i løpet av bare ett eller to år. Denne typen utdanning gir deg også en bred base som åpner flere forskjellige karriereveier, også innen tilstøtende fagområder.

Raske utdanningsløp og «bootcamps»

Såkalte «bootcamps», også kjent som «accelerated learning», er en populær utdanningsform når det gjelder blant annet programmering, front end- og back end-utvikling, dataanalyse og IT-sikkerhet. Det kan også være mulig å benytte et slikt tilbud som en vei inn i webdesign, selv om de fleste tilbudene er rettet mot de tekniske aspektene ved webutvikling.

Det finnes selvfølgelig også et bredt utvalg nettbaserte alternativer, men det forutsetter at du har en sterk motivasjon og evner innen selvledelse. Dessuten kan det være vanskelig å finne relevante arbeidsoppgaver etter å ha fullført et utdanningsløp helt på egen hånd ved hjelp av nettstudier.

Selvlært webutvikler – mulig i 2022?

Det finnes webutviklere som er helt selvlærte, og det er ikke noe i veien for å lære seg digitale ferdigheter helt uten noe formelt studieopplegg. Samtidig er webutvikling en profesjonalisert og spesialisert bransje, der mange webutviklere spesialiserer seg innen spissede områder som prototyper, UX-design, brukertesting, grafisk design eller andre visuelle elementer. Det kan helt enkelt være vanskelig å lære fagområdet på en fornuftig måte uten å dra nytte av et formalisert studieløp.

Kort utdanningsløp kombinert med relevant jobb

Hvis målet ditt er å komme deg i jobb som webdesigner så raskt som mulig, bør du sannsynligvis se på de kortere utdanningsprogrammene. Det finnes for eksempel utdanningsprogram ved fagskoler som gir deg grunnleggende UI- eller UX-kunnskaper i løpet av to semester. Det kan være en god base å bygge videre på.

En relevant arbeidsplass er også helt avgjørende, og vel så viktig som å faktisk få på plass utdanning i løpet av kort tid. Webutvikling er et fagområde som er i konstant utvikling, noe som også betyr at det aller viktigste er å faktisk komme seg på plass i bransjen. Derfor kan i noen tilfeller være en vinneroppskrift å velge en kortere utdanning – og etter det komme raskest mulig ut i jobb.