Typografi I Webdesign

Typografi underforstår ulike måter trykt tekst kan bli framstilt på – bruk av ulike grafiske elementer, variert skrift og bokstaver. Kunsten om å organisere en tekst slik at skriftspråket ikke bare er leselig, men også leservennlig, kalles for typografi. Teksten blir mer tiltrekkende og omfatter det å velge riktig skrifttype, skriftgrad, linjelengde, linjeavstand og justere tegnavstand –alt som kan påvirke sidens utseende. Innen grafisk design er typografi alt det visuelle på en nettside.

Svært få tar hensyn til typografien – de få som egentlig klarer å fatte virkningen den kan ha på leseren og hva for en rolle i det å formidle et budskap. Inntil nylig pleide webdesignere bare å overse dens betydning. Hva gjelder webdesign, er typografien 95% av designen og det blir avgjørende at den er konsekvent og tydelig. Den blir en drivkraft i kommunikasjonsprosessen – særlig viktig der man ikke har mulighet til å stå ansikt til ansikt med hverandre. Det er få skrifttyper som garanterer at brukeren kan se dem akkurat som designeren hadde til hensikt – få som er trygge i det henseende. Noen programvarer muliggjør at man får bruke en hel rekke skrifttyper innenfor webdesign.

Hvorfor er typografien viktig? Den har makt til å påvirke vår opplevelse av nettsiden. For eksempel kan skriftstørrelsen assosieres med makt, viktighet eller alvor. Skrifttypen kan også gi leseren en følelse av det å være leken og lettvint – avhengig av designerens opprinnelige mål. En ordentlig typografi får leseren til å forbli fokusert på innholdet. Man legger ikke merke til den, fordi den rett og slett gir mening og passer bra med nettsidens utseende. Det som får designerens produkt til å se profesjonell ut er det å være konsekvent i bruken av ulike skrifttyper, –størrelser og –farger. Det er ikke ønskelig med det å variere farger og skrifttyper –  for det kan ha en distraherende virkning. For ikke å snakke om det å slite ut leserens synssans.

I det å bevare leserens oppmerksomhet på vår nettside kan også hierarkiet hjelpe til. Både forståelse av en tekst (og en nettside) og hva som leseren skal sette fokus på avhenger av leserekkefølgen. Det er teksthierarki som fungerer som veiviser – hjelper en gjennom et innhold. Tekstjustering gir teksten en følelse av enhet gjennom det å justere den til venstre, høyre, eller bruke blokkjustering og midtstilt tekstposisjon. I webdesign anbefales det ikke å gjøre teksten midtstilt – ettersom det brukes av nybegynnere i webdesign. Det å justere teksten enten til høyre eller venstre gjør at teksten ser mer elegant ut. Uansett er det vanskelig å vurdere om typografien er tilstrekkelig nok. Da må man stille ett spørsmål til seg selv – er det bare innholdet som tiltrakk oppmerksomheten min eller var det noe i tillegg? Hvis det bare er innholdet, betyr det at typografien passer med det overordnede bildet og at designeren har gjort en bra jobb.